Waterbouwkundige constructies

Wij kunnen alle voorkomende waterbouwkundige constructies uitvoeren. Vaak zijn deze een onderdeel van een groter project. Voorbeelden van door ons gerealiseerde constructies zijn:

  • Bruggen (hout, beton)
  • Beschoeiing en damwandconstructies
  • Uitstroomvoorzieningen
  • Keerwanden en keermuren, laad- en losperrons
  • Kelders, gemalen en bergbezinkbassins
  • Stuwen, vlonders en steigers
  • Betonfunderingen en boorpalen

Zowel de aanleg van als het onderhoud aan deze constructies kunnen wij verzorgen.