Bergbezinkbassins en infiltratiekelders

Op locaties waar extra opslagcapaciteit in een regenwaterstelsel gewenst is kan voor een pompkelder, een bergbezinkbassin of een infiltratiesysteem worden gekozen.

Een kelder of infiltratiesysteem kan worden aangebracht in een open ontgraving, met behulp van sleufstempeling of met een tijdelijk damwand. Dit laatste als de ontgravingsdiepte of de stabiliteit van de grond hiertoe aanleiding geeft.

Indien er weinig bouwruimte aanwezig is, of als er trillingsvrij moet worden gewerkt, dan kunnen wij met een beproefde methode samen net onze vaste bouwpartners de kelder trillingsvrij afgezonken. Tijdens dit proces worden de wanden met hydraulische persen in de grond gebracht terwijl de putbodem gelijkmatig wordt ontgraven.

Aansluitend wordt de keldervloer gestort, de eventuele tussenwanden en het dek. In de beheer fase verzorgen wij het onderhoud en het reinigen van infiltratiekelders en –systemen.