Verhardingen

Datum:
08-04-2014
Categorie:
Verhardingen, Specialismen, Asfalteren
Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht
In het kader van het project De Maer heeft de gemeente Heemskerk een herinrichtingsplan opgesteld voor de prof. ten Doesschatestraat. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. heeft de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de firma Bruisschaart. De oude asfaltdeklaag van de rijbaan en van de toegangen naar de aanliggende hofjes is verwijderd waarna een aantal reparaties zijn uitgevoerd aan de onderliggende lagen. Door middel van hoogtemetingen zijn de nieuwe wegprofielen bepaald, op een zodanige wijze dat een goede afwatering is verkregen.
Datum:
03-04-2014
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Asfalteren
Reconstructie winkelcentrum De Hoef Alkmaar
In opdracht van Segesta Exploitatie B.V. wordt winkelcentrum De Hoef gereconstrueerd. Inmiddels is de vernieuwde Albert Heijn geopend, en hebben Apotheek De Hoef B.V. en Vishandel De Hoef een nieuw onderkomen gekregen. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. is verantwoordelijk voor de aanpassing van de infrastructuur op- en rond het terrein van het winkelcentrum. Om het aantal parkeerplaatsen te garanderen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd aan de van Ostadelaan. Via een tijdelijke oversteekplaats is het winkelcentrum goed bereikbaar.
Datum:
12-12-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Onderhoud, Asfalteren
Nieuwe grondzeef van aannemersbedrijf Gebr. Min
Met de nieuwe grondzeef van aannemersbedrijf Gebr. Min is met een goed resultaat grove puinmix gemaakt. De benodigde puinmix met de gewenste fractie en de juiste kwaliteit was voor het project niet verkrijgbaar. Daarom is besloten deze zelf te zeven zodat funderingsmateriaal met de juiste specificaties is verkregen.
Datum:
22-10-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
Graven op de Nassaulaan in Bergen
Vanaf 21 oktober gaat aannemersbedrijf Gebr. Min BV starten met de Reconstructie van de Nassaulaan te Bergen. We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren. De bestaande riolering wordt verwijderd en er komen twee nieuwe rioolstelsels voor in de plaats. Er komt een apart riool voor het afvalwater van gres, en er komt een apart riool voor het regenwater van kunststof en beton. Op verzoek van de bewoners komt er een apart voetpad aan de kant van het voormalig gemeentehuis. De Nassaulaan wordt een eenrichtingsweg en er worden extra langsparkeervakken gecreëerd.
Datum:
22-10-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
Vanaf 21 oktober gaat aannemersbedrijf Gebr. Min BV starten met de Reconstructie van de Nassaulaan te Bergen. De bestaande riolering wordt verwijderd en er komen twee nieuwe rioolstelsels voor in de plaats. Er komt een apart riool voor het afvalwater van gres, en er komt een apart riool voor het regenwater van kunststof en beton. Op verzoek van de bewoners komt er een apart voetpad aan de kant van het voormalig gemeentehuis. De Nassaulaan wordt een eenrichtingsweg en er worden extra langsparkeervakken gecreëerd. Ook wordt de Nassaulaan duurzaam-veilig ingericht met nieuwe bestrating en worden er enkele snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
Datum:
24-09-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Betonbouw, Asfalteren
Zwembad Heersdiep
Op vrijdag 20 september is op feestelijke wijze het nieuwe zwembadcomplex Het Heersdiep in Den Helder in gebruik genomen. Naast een recreatief bad en verschillende buitenbaden is een oefenbad gebouwd voor de Koninklijke Marine. Een uniek onderdeel hiervan is een duiktank met een doorsnede van maar liefst 13 meter en een hoogte van 14,5 meter.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Asfalteren
Parkeerterrein Koevlak - Min Infra
Uitgevoerde  werkzaamheden:
Datum:
28-02-2013
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Asfalteren in Schoorl en Groet
In opdracht van de gemeente Bergen is de tweede fase van de Heereweg in Schoorl en Groet gereconstrueerd. De Heereweg is de enige hoofdroute en uitvalsweg naar Hargen en Camperduin. Bovendien bevat de route busverbindingen en zijn er veel bedrijven gevestigd aan de Heereweg, waaronder veel middenstanders. Onder de weg is een nieuw infiltratieriool aangebracht, en de gehele weg is voorzien van een nieuwe asfaltverharding met aan weerszijden rode fietsstroken.
Datum:
01-04-2013
Categorie:
Grondwerk, Onderhoud, Riolering, Verhardingen
Mininfra CF Zeiler Boulevard Bergen aan Zee 5
Uitgevoerde  werkzaamheden: Het opbreken en afvoeren van elementenverhardingen Het aanbrengen van  ruim 800 m1  Q-bic PP infiltratie units, inclusief inspectieputten Het aanbrengen van trottoir- en opsluitbanden, totaal  3250  m1 Het maken van  kolkaansluitingen en het plaatsen van 95  kolken Het aanbrengen van straat- en tegelwerk, totaal  11.600  eenheden Het leveren en aanbrengen van openbare verlichting Bijzonderheden
Datum:
01-03-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Specialismen, Riolering
Mininfra Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 001
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Uitgevoerde werkzaamheden: Het ontgraven en afvoeren van grond, totaal 10.000 m3 Het leveren en aanbrengen van PP riool, totale lengte 315 m1 inclusief putten en kolken Het leveren en plaatsen van een olie/benzine afscheider, een pompput en het aanbrengen en aanleggen en aansluiten van persleidingen Het leveren en aanbrengen van lichtgewicht zand (granulight) en funderingsmateriaal

Pagina's