Verhardingen

Datum:
31-05-2017
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Asfalteren
De strand opgang van Camperduin heeft dit voorjaar een geheel nieuwe ontsluiting en volledig nieuw keerplein gekregen. Hiermee is Camperduin weer een aantrekkelijk alternatief voor strandbezoekers.
Datum:
08-03-2017
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering, Asfalteren
Plan Mooy in Egmond-Binnen (Huisweid en Samenweid) wordt dit voorjaar gereconstrueerd waarbij de riolering en het asfalt worden vervangen en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Begin maart zijn de werkzaamheden door Aannemersbedrijf Gebr. Min gestart. Bij de Vennewaterseweg is een aansluiting gemaakt op een bestaande put. Vanaf dit punt wordt ruim 800 meter hoofdriool aangelegd waarbij ook alle leidingen naar de woningen en de kolken worden vervangen.
Datum:
29-12-2016
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
In november 2015 zijn door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. de herinrichtingswerkzaamheden in de wijk Plan Oost gestart. Het gaat om het gebied tussen de Vuurdoornweg en Meidoornweg in Schoorl. Op dit moment wordt gewerkt in fase 3, en de verwachting is dat het werk in 2018 wordt opgeleverd.
Datum:
25-10-2016
Categorie:
Verhardingen, Nieuws, Asfalteren
Op 9 september is het werk in de Kruidenbuurt in Bergen feestelijk opgeleverd. In twee jaar tijd is de buurt heringericht en voorzien van nieuwe riolering,  verharding en groeninrichting. Bijzonder is dat in de wijk geen afwateringskolken zijn te vinden. Het regenwater infiltreert via de waterdoorlatende Drainvoeg®  in de ondergrond. Door middel van een speciale opbouw van de fundering, die tevens fungeert als buffer, wordt het regenwater afgevoerd naar de ondergrond. De Kruidenbuurt is de eerste wijk in Nederland waarbij de Drainvoeg® op deze grote schaal is toegepast.
Datum:
17-08-2015
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Nieuws, Riolering
In de Kruidenbuurt in Bergen wordt door Aannemingsbedrijf Gebr. Min op dit moment het riool vervangen. Bijzonder is dat er straks geen kolken meer zichtbaar zijn in de wijk. Door het Bouwteam van de Kruidenbuurt is de innovatieve Aquaway Drainstop bedacht: Een opvangbak die onzichtbaar onder het straatwerk in een  waterbufferende fundering wordt aangebracht. De drainvoegen voeren het regenwater naar de fundering. Stijgt het water in de funderingslaag, dan stroomt het water in de overstortput.
Datum:
28-04-2015
Categorie:
Verhardingen, Nieuws, Onderhoud, Riolering, Asfalteren
Na een grondige reconstructie van het Afvalbrengstation (ABS) in Schagen voldoet het terrein volledig aan de wensen en eisen van HVC. Het werk is aan Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. gegund na een aanbesteding, waarbij niet alleen de inschrijfprijs, maar ook het plan van aanpak, de omgevingsaspecten, duurzaamheid en milieuaspecten zijn meegewogen (EMVI). Het werk omvat onder andere het uitbreiden van het rangeerterrein voor containers. De verharding van dit terreingedeelte is opgebouwd uit verschillende asfaltlagen met een vloeistofdicht membraam.
Datum:
16-02-2015
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Onderhoud
In de eindfase van de werkzaamheden bij winkelcentrum De Hoef in Alkmaar is de mol eindelijk ontmaskerd.
Datum:
05-07-2014
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering, Asfalteren
Infiltratieriool Zeeweg - Egmond aan Zee
Uitgevoerde werkzaamheden:
Datum:
03-07-2014
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Reconstructie Dreef te Bergen Grondwerk
Uitgevoerde werkzaamheden:
Datum:
03-07-2014
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Herinrichten Ruïnekerk en Hoflaan Grondwerk
Uitgevoerde werkzaamheden:

Pagina's