Verhardingen

Datum:
09-06-2021
Categorie:
Verhardingen, Asfalteren
Dieplader-nieuw-2021-min-infra
Voor gemeenten, bedrijven, recreatieparken en particulieren legt Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. dit voorjaar weer veel nieuwe asfaltwegen en -paden aan. Van een oprit tot een compleet bedrijventerrein. Tevens vervangen wij asfalt deklagen en voeren asfaltreparaties uit. Vanuit onze ervaring kunnen wij de opdrachtgever hierin ook advies geven. In combinatie met de asfaltwerkzaamheden wordt vaak gelijk de afwatering en riolering aangepast. Het aanliggende straatwerk brengen wij vooraf of direct na het asfalteren op de juiste hoogte aan.
Datum:
07-06-2021
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
Min-Infra-Grondwerk-Riolering
In mei zijn de werkzaamheden aan de Troelstraweg in Egmond aan Zee afgerond. In de straat is het oude riool vervangen door een compleet nieuw rioolstelsel. Tevens zijn alle hemelwater afvoeren in de tuinen afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe infiltratieriool. Om vervuiling van het infiltratieriool te voorkomen zijn een aantal Drainwell putten geplaatst. De graafwerkzaamheden werden onder toeziend oog van archeologen uitgevoerd, omdat er kans was op interessante vondsten. Helaas bleef het bij het aantreffen van een enkele oude wastobbe.
Datum:
06-05-2021
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering, Asfalteren
Shovel-Wals-Min-Infra
In opdracht van Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. wordt door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. het bedrijventerrein Zevenhuis fase 1C bouwrijp gemaakt. Het eerste deel van het werk wordt voor de zomer uitgevoerd en bestaat voornamelijk uit grondwerk, het aanbrengen van zand en een drainagesysteem.
Datum:
06-04-2021
Categorie:
Verhardingen, Asfalteren
Min-Infra-aan-het-werk
De winter heeft op verschillende plekken zijn sporen achtergelaten. Door de vorstperiode is er versneld materiaalverlies van asfaltdeklagen ontstaan. Als dit proces op een locatie ontstaat, dan breidt zich dat meestal snel uit. Dit leidt in eerste instantie tot oneffenheden en later tot grotere schades aan het wegdek. Door losliggend asfaltmateriaal en de ontstane gaten in het wegdek kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan.
Datum:
02-03-2021
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Min-Infra-Bestrating-woonwijk
De Oude Bergerweg in Bergen is op de schop. Er wordt ruim 700 meter hoofdriool vernieuwd en ook wordt 2 kilometer aan huisaansluitingen vervangen. Afwateringskolken komen er nier meer. Regenwater wordt via drainvilt van de firma Drainvast in de bestrating afgevoerd naar de ondergrond. De oude vrijkomende straatbakstenen worden hergebruikt, zodat er weer een fraai straatbeeld ontstaat. De Bergerweg is tevens voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Vanwege de dagelijkse verkeersintensiteit is dit in nachtelijke uren uitgevoerd.
Datum:
01-02-2021
Categorie:
Verhardingen
Min-Infra-weg-winterklaar-asfalt
Hoewel de winter al voorbij leek, was het in februari toch nog noodzakelijk om het materieel voor gladheidsbestrijding in te zetten. Voor diverse opdrachtgevers in Alkmaar en omgeving heeft het team van Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. de wegen weer schoon en veilig gemaakt.
Datum:
09-11-2020
Categorie:
Verhardingen, Asfalteren
Asfalt-deklaag-diamantweg-fase-1-Min-infra
De Diamantweg op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar is door een samenwerkingsverband van Schot, Min en GP Groot (Combinatie SMG) gereconstrueerd in 3 fases. Op donderdag 24 september zijn de werkzaamheden afgerond en is de gehele weg officieel heropend door wethouder Robert te Beest. Door een vroegtijdige afstemming met alle omliggende bedrijven en een slimme fasering is de bereikbaarheid steeds gegarandeerd en is de hinder tot een minimum beperkt.
Datum:
09-10-2020
Categorie:
Verhardingen, Asfalteren
Fietspad-Warmenhuizen-rood-slijtlaag-slijtage-Min-Infra
Op 8 september 2020 heeft Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. het certificaat Erkend Bedrijf voor Oppervlak Behandeling op Wegen ontvangen. Dit certificaat is uitgereikt door Stichting Infra Kwaliteit naar aanleiding van de audit op 24 juni.
Datum:
04-08-2020
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Min-infra-Asfalteren-aan-het-werk-Verhardingen
Voor IJsselmeerbeton in Lemmer is tijdens de zomerstop een groot deel van de terreinverharding vernieuwd, waarbij tevens het regenwaterriool geheel nieuw is ontworpen en aangepast. Tijdens de beschikbare periode van 3 weken zijn ook door andere partijen op het terrein en in de fabriekshallen werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor is een Lean Planning toegepast. Door een goede afstemming met alle partijen is een ambitieuze- maar realistische planning opgesteld.
Datum:
02-06-2020
Categorie:
Verhardingen, Onderhoud, Asfalteren
Vanaf 3 juni 2020 werkt aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. aan de verbetering van verschillende bushaltes in Den Helder en Julianadorp. Het betreft de haltes 83 en 97 aan de Middenweg in Den Helder, en in Julianadorp halte 84 en 98 aan de Zuidwal, halte 82 en 96 aan het Breewijd en halte 81 en 99 aan het Zuiderhaaks.

Pagina's