Specialismen

Datum:
29-02-2016
Categorie:
Waterbouw, Grondwerk, Specialismen, Riolering
In opdracht van Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie wordt het terrein Hofjes aan de Hofstraat in Schagen gereed gemaakt voor de bouw van 19 sociale huurwoningen. Hiervoor zijn in 2015 drieëntwintig verouderde woningen gesloopt. Inmiddels zijn alle oude verhardingen, bomen en lichtmasten verwijderd. Het nieuwe rioolstelsel is aangebracht en het grootste deel van het grondwerk is uitgevoerd. Ook is door Aannemersbedrijf Gebr. Min BV een bodemsanering uitgevoerd conform de BRL 7001.
Datum:
08-04-2014
Categorie:
Verhardingen, Specialismen, Asfalteren
Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht
In het kader van het project De Maer heeft de gemeente Heemskerk een herinrichtingsplan opgesteld voor de prof. ten Doesschatestraat. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. heeft de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de firma Bruisschaart. De oude asfaltdeklaag van de rijbaan en van de toegangen naar de aanliggende hofjes is verwijderd waarna een aantal reparaties zijn uitgevoerd aan de onderliggende lagen. Door middel van hoogtemetingen zijn de nieuwe wegprofielen bepaald, op een zodanige wijze dat een goede afwatering is verkregen.
Datum:
24-09-2013
Categorie:
Grondwerk, Nieuws, Specialismen
Zwembad Heersdiep Min Infra
Op vrijdag 20 september is op feestelijke wijze het nieuwe zwembadcomplex Het Heersdiep in Den Helder in gebruik genomen. Naast een recreatief bad en verschillende buitenbaden is een oefenbad gebouwd voor de Koninklijke Marine. Een uniek onderdeel hiervan is een duiktank met een doorsnede van maar liefst 13 meter en een hoogte van 14,5 meter.
Datum:
01-03-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Specialismen, Riolering
Mininfra Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 001
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Uitgevoerde werkzaamheden: Het ontgraven en afvoeren van grond, totaal 10.000 m3 Het leveren en aanbrengen van PP riool, totale lengte 315 m1 inclusief putten en kolken Het leveren en plaatsen van een olie/benzine afscheider, een pompput en het aanbrengen en aanleggen en aansluiten van persleidingen Het leveren en aanbrengen van lichtgewicht zand (granulight) en funderingsmateriaal