Riolering

Datum:
07-06-2021
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
Min-Infra-Grondwerk-Riolering
In mei zijn de werkzaamheden aan de Troelstraweg in Egmond aan Zee afgerond. In de straat is het oude riool vervangen door een compleet nieuw rioolstelsel. Tevens zijn alle hemelwater afvoeren in de tuinen afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe infiltratieriool. Om vervuiling van het infiltratieriool te voorkomen zijn een aantal Drainwell putten geplaatst. De graafwerkzaamheden werden onder toeziend oog van archeologen uitgevoerd, omdat er kans was op interessante vondsten. Helaas bleef het bij het aantreffen van een enkele oude wastobbe.
Datum:
06-05-2021
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering, Asfalteren
Shovel-Wals-Min-Infra
In opdracht van Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. wordt door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. het bedrijventerrein Zevenhuis fase 1C bouwrijp gemaakt. Het eerste deel van het werk wordt voor de zomer uitgevoerd en bestaat voornamelijk uit grondwerk, het aanbrengen van zand en een drainagesysteem.
Datum:
02-03-2021
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Min-Infra-Bestrating-woonwijk
De Oude Bergerweg in Bergen is op de schop. Er wordt ruim 700 meter hoofdriool vernieuwd en ook wordt 2 kilometer aan huisaansluitingen vervangen. Afwateringskolken komen er nier meer. Regenwater wordt via drainvilt van de firma Drainvast in de bestrating afgevoerd naar de ondergrond. De oude vrijkomende straatbakstenen worden hergebruikt, zodat er weer een fraai straatbeeld ontstaat. De Bergerweg is tevens voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Vanwege de dagelijkse verkeersintensiteit is dit in nachtelijke uren uitgevoerd.
Datum:
07-01-2021
Categorie:
Riolering
drainwell-putten-riolering-min-infra
In Landsmeer en Egmond zijn deze maand door Aannmersbedrijf Gebr. Min B.V. de eerste (D)rainwell® putten geplaatst. De nieuwe (D)rainwell® put is een ontwikkeling van Drainvast BV dat meerdere producten heeft ontwikkeld met betrekking tot klimaatadaptatie en water passerende verhardingen.
Datum:
09-09-2020
Categorie:
Grondwerk, Riolering
Min-infra-grondwerk-riolering-Landsmeer
Aannemersbedrijf Gebr. Min vervangt in een aantal straten van de Volgelbuurt het rioolstelsel. In de Calkoenstraat, Reigerlaan, Kievitslaan, Lepelaarstraat en Meerkoetstraat wordt het oude riool verwijderd en vervangen door een nieuw vuilwaterriool en een apart infiltratieriool. Het regenwater van de daken en wegen wordt op deze wijze geïnfiltreerd in de bodem. De rioleringen worden vervangen tot aan de gevel. Er wordt vooraf steeds overleg gevoerd met de bewoners over de werkzaamheden in de tuinen, het terugbrengen van bestratingen en groen.
Datum:
04-08-2020
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Min-infra-Asfalteren-aan-het-werk-Verhardingen
Voor IJsselmeerbeton in Lemmer is tijdens de zomerstop een groot deel van de terreinverharding vernieuwd, waarbij tevens het regenwaterriool geheel nieuw is ontworpen en aangepast. Tijdens de beschikbare periode van 3 weken zijn ook door andere partijen op het terrein en in de fabriekshallen werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor is een Lean Planning toegepast. Door een goede afstemming met alle partijen is een ambitieuze- maar realistische planning opgesteld.
Datum:
08-03-2017
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering, Asfalteren
Plan Mooy in Egmond-Binnen (Huisweid en Samenweid) wordt dit voorjaar gereconstrueerd waarbij de riolering en het asfalt worden vervangen en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Begin maart zijn de werkzaamheden door Aannemersbedrijf Gebr. Min gestart. Bij de Vennewaterseweg is een aansluiting gemaakt op een bestaande put. Vanaf dit punt wordt ruim 800 meter hoofdriool aangelegd waarbij ook alle leidingen naar de woningen en de kolken worden vervangen.
Datum:
29-12-2016
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
In november 2015 zijn door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. de herinrichtingswerkzaamheden in de wijk Plan Oost gestart. Het gaat om het gebied tussen de Vuurdoornweg en Meidoornweg in Schoorl. Op dit moment wordt gewerkt in fase 3, en de verwachting is dat het werk in 2018 wordt opgeleverd.
Datum:
29-02-2016
Categorie:
Waterbouw, Grondwerk, Specialismen, Riolering
In opdracht van Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie wordt het terrein Hofjes aan de Hofstraat in Schagen gereed gemaakt voor de bouw van 19 sociale huurwoningen. Hiervoor zijn in 2015 drieëntwintig verouderde woningen gesloopt. Inmiddels zijn alle oude verhardingen, bomen en lichtmasten verwijderd. Het nieuwe rioolstelsel is aangebracht en het grootste deel van het grondwerk is uitgevoerd. Ook is door Aannemersbedrijf Gebr. Min BV een bodemsanering uitgevoerd conform de BRL 7001.
Datum:
19-10-2015
Categorie:
Grondwerk, Nieuws, Riolering
Drie nieuwe graafmachines dragen in belangrijke mate bij aan de milieudoelstellingen van  Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.  Afgelopen week is een nieuwe Liebherr A 914 mobiele kraan  afgeleverd. Eerder dit jaar zijn graafmachines Wacker Neuson EZ38 en  type 803 aangeschaft.  De keuze voor de  Liebherr A 914 is ingegeven door de lage CO2 uitstoot zowel tijdens het rijden als tijdens graafwerkzaamheden. Investeren in milieuvriendelijke materieel is een onderdeel van het programma van Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. om de CO2 uitstoot te reduceren.

Pagina's