Reconstructie Dreef

Plaats: 
Bergen
Datum: 
03-07-2014
Categorie: 
Verhardingen
Riolering
Asfalteren
Status: 
Opgeleverd
Reconstructie Dreef te Bergen Grondwerk

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Het opbreken van asfaltverhardingen  5.820 m2
 • Het opbreken van elementenverhardingen  2.933 m2
 • Het opbreken van betonbanden  1.335 m1
 • Het aanbrengen van IT riolering  489 m1
 • Het leveren en plaatsen van inspectieputten  13 stuks
 • Het aanbrengen van kolken 42 stuks
 • Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen  363 m1
 • Het afwerken van zandbed  10.244 m2
 • Het aanbrengen van funderingslagen van menggranulaat 7.632 m2
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen  1.422 m1
 • Aanbrengen van elementenverhardingen 3.438 m2
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen 1.856 ton
 • Het aanbrengen van een deklaag met  geluidsreducerend asfalt  dik 25 mm  281 ton 

Bijzonderheden
In opdracht van de gemeente Bergen is de Dreef gereconstrueerd. De Dreef is de belangrijkste route naar het centrum van Bergen. Winkeliers en middenstand is voor een groot deel afhankelijk van deze weg. De busverbinding met Alkmaar gaat ook via deze route. Een goede fasering en een snelle uitvoering zijn belangrijke uitgangspunten geweest. Onder de weg is een nieuw infiltratieriool aangebracht, en de gehele weg is voorzien van een nieuwe asfalt verharding met een geluidsreducerende deklaag. De keuze voor de opbouw van de fundering en asfaltconstructie zijn aangepast op ons advies

Reconstructie Dreef te Bergen Grondwerk

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Het opbreken van asfaltverhardingen  5.820 m2
 • Het opbreken van elementenverhardingen  2.933 m2
 • Het opbreken van betonbanden  1.335 m1
 • Het aanbrengen van IT riolering  489 m1
 • Het leveren en plaatsen van inspectieputten  13 stuks
 • Het aanbrengen van kolken 42 stuks
 • Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen  363 m1
 • Het afwerken van zandbed  10.244 m2
 • Het aanbrengen van funderingslagen van menggranulaat 7.632 m2
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen  1.422 m1
 • Aanbrengen van elementenverhardingen 3.438 m2
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen 1.856 ton
 • Het aanbrengen van een deklaag met  geluidsreducerend asfalt  dik 25 mm  281 ton 

Bijzonderheden
In opdracht van de gemeente Bergen is de Dreef gereconstrueerd. De Dreef is de belangrijkste route naar het centrum van Bergen. Winkeliers en middenstand is voor een groot deel afhankelijk van deze weg. De busverbinding met Alkmaar gaat ook via deze route. Een goede fasering en een snelle uitvoering zijn belangrijke uitgangspunten geweest. Onder de weg is een nieuw infiltratieriool aangebracht, en de gehele weg is voorzien van een nieuwe asfalt verharding met een geluidsreducerende deklaag. De keuze voor de opbouw van de fundering en asfaltconstructie zijn aangepast op ons advies

 • Reconstructie Dreef te Bergen Grondwerk
 • Reconstructie Dreef te Bergen Grondwerk