PWN Parkeerterrein

Plaats: 
Koevlak
Datum: 
25-03-2013
Categorie: 
Verhardingen
Grondwerk
Asfalteren
Status: 
Opgeleverd
Parkeerterrein Koevlak - Min Infra

Uitgevoerde  werkzaamheden:

 • Het verwijderen van bomen en begroeiing
 • Het opbreken van asfaltverharding en bestrating
 • Het uitvoeren van een sanering van asbesthoudende grond conform BRL 7001
 • Het aanbrengen van straatwerk ten behoeve van rijbanen en parkeerplaatsen, circa  9.100 m2
 • Het aanbrengen van een fietspad door het duingebied
 • Het leveren en aanbrengen van openbare verlichting, slagbomen, taxameter en bijkomende werkzaamheden.

Bijzonderheden
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het gebied dat is aangewezen als Aardkundig Monument Kennemerduinen, Duin en Kruitberg. Het doel is het in stand houden van dit gebied dat extra bescherming behoeft vanwege de waardevolle bodem en het aanwezige  bodemprofiel. Omdat aantasting hiervan onomkeerbaar is, is de uitvoeringsmethodiek en het uitvoeringsplan hierop afgestemd.  Zo zijn de ontgravingsdieptes beperkt en is bijvoorbeeld een calamiteitenprocedure opgesteld op het gebied van lekkages van brandstoffen en smeermiddelen.

De verharding van de parkeerstroken bestaat uit een open verharding van betonklinkers. De ontstane ruimtes zijn gevuld met een speciaal mengsel van zand en split. Deze ruimtes hebben de functie om het water zonder het gebruik van hemelwaterafvoer goed te kunnen afvoeren. 

Parkeerterrein Koevlak - Min Infra

Uitgevoerde  werkzaamheden:

 • Het verwijderen van bomen en begroeiing
 • Het opbreken van asfaltverharding en bestrating
 • Het uitvoeren van een sanering van asbesthoudende grond conform BRL 7001
 • Het aanbrengen van straatwerk ten behoeve van rijbanen en parkeerplaatsen, circa  9.100 m2
 • Het aanbrengen van een fietspad door het duingebied
 • Het leveren en aanbrengen van openbare verlichting, slagbomen, taxameter en bijkomende werkzaamheden.

Bijzonderheden
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het gebied dat is aangewezen als Aardkundig Monument Kennemerduinen, Duin en Kruitberg. Het doel is het in stand houden van dit gebied dat extra bescherming behoeft vanwege de waardevolle bodem en het aanwezige  bodemprofiel. Omdat aantasting hiervan onomkeerbaar is, is de uitvoeringsmethodiek en het uitvoeringsplan hierop afgestemd.  Zo zijn de ontgravingsdieptes beperkt en is bijvoorbeeld een calamiteitenprocedure opgesteld op het gebied van lekkages van brandstoffen en smeermiddelen.

De verharding van de parkeerstroken bestaat uit een open verharding van betonklinkers. De ontstane ruimtes zijn gevuld met een speciaal mengsel van zand en split. Deze ruimtes hebben de functie om het water zonder het gebruik van hemelwaterafvoer goed te kunnen afvoeren. 

Parkeerterrein Koevlak - Min Infra

Uitgevoerde  werkzaamheden:

 • Het verwijderen van bomen en begroeiing
 • Het opbreken van asfaltverharding en bestrating
 • Het uitvoeren van een sanering van asbesthoudende grond conform BRL 7001
 • Het aanbrengen van straatwerk ten behoeve van rijbanen en parkeerplaatsen, circa  9.100 m2
 • Het aanbrengen van een fietspad door het duingebied
 • Het leveren en aanbrengen van openbare verlichting, slagbomen, taxameter en bijkomende werkzaamheden.

Bijzonderheden
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het gebied dat is aangewezen als Aardkundig Monument Kennemerduinen, Duin en Kruitberg. Het doel is het in stand houden van dit gebied dat extra bescherming behoeft vanwege de waardevolle bodem en het aanwezige  bodemprofiel. Omdat aantasting hiervan onomkeerbaar is, is de uitvoeringsmethodiek en het uitvoeringsplan hierop afgestemd.  Zo zijn de ontgravingsdieptes beperkt en is bijvoorbeeld een calamiteitenprocedure opgesteld op het gebied van lekkages van brandstoffen en smeermiddelen.

De verharding van de parkeerstroken bestaat uit een open verharding van betonklinkers. De ontstane ruimtes zijn gevuld met een speciaal mengsel van zand en split. Deze ruimtes hebben de functie om het water zonder het gebruik van hemelwaterafvoer goed te kunnen afvoeren. 

 • Parkeerterrein Koevlak - Min Infra
 • Parkeerterrein Koevlak - Min Infra
 • Parkeerterrein Koevlak - Min Infra