Nieuws

Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
In opdracht van de gemeente Bergen wordt door Aannemersbedrijf gebr. Min BV  de C.F. Zeilerboulevard gereconstrueerd. Voor het verwerken van het regenwater worden over een lengte van 800 meter infiltratiekratten verwerkt onder de weg. De verharding van de rijbaan, de parkeerstroken en trottoir wordt volledig vernieuwd. Om te genieten van een mooie zonsondergang wordt een duinbalkon aangelegd met FSC gecertificeerd  hout. Deze is straks toegankelijk vanaf de boulevard.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
De werkzaamheden ten behoeve van het centrumplan fase 1 in Bergen zijn gestart. Dit betreft de Dreef ter plaatse van het nieuwe winkel- en appartementencomplex naar de Prins Hendriklaan. De nodige omleidingsroutes zijn ingesteld. De verhardingen worden in fasen opgebroken en de rioleringen worden vernieuwd. Ook de nutsbedrijven maken tegelijk de nodige aanpassingen aan de kabels en leidingen. Als het ondergrondse werk gereed is worden de rijbanen en trottoirs weer teruggebracht. In het trottoir worden beplantingsvlakken gemaakt en bomen geplant.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
In het afgelopen najaar is de Heereweg in Schoorl gereconstrueerd. In goed overleg met de gemeente, de bewoners en de winkeliers is dit werk twee maal zo snel uitgevoerd als de tijd die er voor was gepland. De klus was geklaard in 3 maanden in plaats van 6, tot grote tevredenheid van alle belanghebbenden! De weersomstandigheden in december lieten het echter niet meer toe dat de asfaltdeklaag werd aangebracht. De resterende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf de tweede helft van mei. De asfaltrijbaan zal worden voorzien van rode fietsstroken aan weerszijden.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
Het nieuwe fietspad tussen de Admiraliteitsweg en de Schepenwijk is bijna gereed. De werkzaamheden zijn in het najaar gestart met het verwijderen van bomen en groen. Dit was nodig om het fietspad veilig en overzichtelijk te maken. Het nieuwe gedeelte van het fietspad is uitgevoerd met een asfaltverharding. Een nieuwe brug maakt de verbinding mogelijk naar de Schepenwijk. Ter plaatse van de brug is een houten damwandscherm geplaatst.

Pagina's