Infiltratieriool Zeeweg

Plaats: 
Egmond aan Zee
Datum: 
05-07-2014
Categorie: 
Verhardingen
Grondwerk
Riolering
Asfalteren
Status: 
Opgeleverd
Infiltratieriool Zeeweg - Egmond aan Zee

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Het opbreken van elementenverhardingen  11.928 m2
 • Het opbreken van betonbanden  2.764 m1
 • Het aanbrengen van IT riolering  356 m1
 • Het aanbrengen van Q-bic regenwater infiltratie units  1869 stuks
 • Het leveren en plaatsen van bezinkputten  24 stuks
 • Het aanbrengen van kolken 69 stuks
 • Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen  480 m1
 • Het afwerken van zandbed  7.350 m2
 • Het aanbrengen van funderingslagen van hydraulisch gebonden steenmengsel 5.060 m2
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen  2.543 m1
 • Aanbrengen van waterpasserende elementenverhardingen 6.019 m2
 • Aanbrengen overige elementenverhardingen  1.543 m2
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen 1.667 ton
 • Het aanbrengen van een deklaag met  geluidsreducerend asfalt  dik 25 mm  275 ton, waarvan 148 ton zwart en 127 ton rood ter plaatse van de fietssuggestiestroken

Bijzonderheden
De reconstructie van de Zeeweg en de Admiraal de Ruyterweg is in verschillende tijdsbestekken uitgevoerd. Na het opbreken van de verhardingen is een nieuw infiltratieriool aangebracht, dat bestaat uit IT buizen en infiltratiekratten. Er zijn waterpasserende stenen en tegels toegepast waardoor het oppervlaktewater het infiltratiesysteem kan bereiken. De rijweg is voorzien van een nieuwe asfalt verharding met een dunne- en licht geluidsreducerende deklaag (Steenmastiekasfalt).

Om de overlast te beperken is het werk in drie fasen uitgevoerd. Hierbij is steeds rekening gehouden met het toeristenseizoen. Er is een verkeersplan opgesteld en er zijn per fase aparte  verkeersmaatregelen toegepast voor autoverkeer, fietsverkeer en overige weggebruikers. 

Infiltratieriool Zeeweg - Egmond aan Zee

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Het opbreken van elementenverhardingen  11.928 m2
 • Het opbreken van betonbanden  2.764 m1
 • Het aanbrengen van IT riolering  356 m1
 • Het aanbrengen van Q-bic regenwater infiltratie units  1869 stuks
 • Het leveren en plaatsen van bezinkputten  24 stuks
 • Het aanbrengen van kolken 69 stuks
 • Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen  480 m1
 • Het afwerken van zandbed  7.350 m2
 • Het aanbrengen van funderingslagen van hydraulisch gebonden steenmengsel 5.060 m2
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen  2.543 m1
 • Aanbrengen van waterpasserende elementenverhardingen 6.019 m2
 • Aanbrengen overige elementenverhardingen  1.543 m2
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen 1.667 ton
 • Het aanbrengen van een deklaag met  geluidsreducerend asfalt  dik 25 mm  275 ton, waarvan 148 ton zwart en 127 ton rood ter plaatse van de fietssuggestiestroken

Bijzonderheden
De reconstructie van de Zeeweg en de Admiraal de Ruyterweg is in verschillende tijdsbestekken uitgevoerd. Na het opbreken van de verhardingen is een nieuw infiltratieriool aangebracht, dat bestaat uit IT buizen en infiltratiekratten. Er zijn waterpasserende stenen en tegels toegepast waardoor het oppervlaktewater het infiltratiesysteem kan bereiken. De rijweg is voorzien van een nieuwe asfalt verharding met een dunne- en licht geluidsreducerende deklaag (Steenmastiekasfalt).

Om de overlast te beperken is het werk in drie fasen uitgevoerd. Hierbij is steeds rekening gehouden met het toeristenseizoen. Er is een verkeersplan opgesteld en er zijn per fase aparte  verkeersmaatregelen toegepast voor autoverkeer, fietsverkeer en overige weggebruikers. 

 • Infiltratieriool Zeeweg - Egmond aan Zee
 • Infiltratieriool Zeeweg - Egmond aan Zee