Herinrichten Ruïnekerk & Hoflaan

Plaats: 
Bergen
Datum: 
03-07-2014
Categorie: 
Verhardingen
Riolering
Asfalteren
Status: 
Opgeleverd
Herinrichten Ruïnekerk en Hoflaan Grondwerk

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Het opbreken van elementenverhardingen   8.971 m2
 • Het opbreken  van asfaltverhardingen  4964 m2
 • Het opbreken van funderingen  3243 m2
 • Het verwijderen van bestaande rioolleidingen  507 m1
 • Het aanbrengen van IT riolering   388 m1
 • Het aanbrengen van HWA riolen 160 – 500 mm  881 m1
 • Het leveren en plaatsen van putten 33  stuks
 • Het aanbrengen van kolken  84 stuks
 • Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen 1219  m1
 • Het afwerken van zandbed  6.837 m2
 • Het aanbrengen van funderingslagen van hydraulisch steenmengsel  3.987 m2
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen  3.717 m1
 • Aanbrengen van elementenverhardingen 9.572 m2
 • Aanbrengen overige elementenverhardingen   m2
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen  851 ton
 • Het aanbrengen van een deklaag SMA  met  geluidsreducerend asfalt  dik 25 mm  126 ton

 

Bijzonderheden
In opdracht van de gemeente Bergen is het Centrumplan Bergen gerealiseerd. Het uitgevoerde werk betreft het volledig herinrichten van de openbare ruimte rondom de Ruïnekerk en de Hoflaan.

 

Het werk bestaat uit het opnemen van verhardingen, het aanleggen van (infiltratie) rioleringen, het aanbrengen van elementenverhardingen rond de Ruïnekerk en asfaltverhardingen in de Hoflaan en het plaatsen van inrichtingselementen.

Dit werk heeft grote invloed op de bereikbaarheid van de winkels, de horeca en Museum Kranenburgh in het centrum van Bergen. In nauw overleg met de gemeente is de planning opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het toeristenseizoen. Er is een verkeersplan opgesteld en er zijn per fase aparte  verkeersmaatregelen toegepast voor autoverkeer, fietsverkeer en overige weggebruikers. Met alle belanghebbenden is tijdig en duidelijk gecommuniceerd over de uit te voeren werkzaamheden.

Herinrichten Ruïnekerk en Hoflaan Grondwerk

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Het opbreken van elementenverhardingen   8.971 m2
 • Het opbreken  van asfaltverhardingen  4964 m2
 • Het opbreken van funderingen  3243 m2
 • Het verwijderen van bestaande rioolleidingen  507 m1
 • Het aanbrengen van IT riolering   388 m1
 • Het aanbrengen van HWA riolen 160 – 500 mm  881 m1
 • Het leveren en plaatsen van putten 33  stuks
 • Het aanbrengen van kolken  84 stuks
 • Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen 1219  m1
 • Het afwerken van zandbed  6.837 m2
 • Het aanbrengen van funderingslagen van hydraulisch steenmengsel  3.987 m2
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen  3.717 m1
 • Aanbrengen van elementenverhardingen 9.572 m2
 • Aanbrengen overige elementenverhardingen   m2
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen  851 ton
 • Het aanbrengen van een deklaag SMA  met  geluidsreducerend asfalt  dik 25 mm  126 ton

 

Bijzonderheden
In opdracht van de gemeente Bergen is het Centrumplan Bergen gerealiseerd. Het uitgevoerde werk betreft het volledig herinrichten van de openbare ruimte rondom de Ruïnekerk en de Hoflaan.

 

Het werk bestaat uit het opnemen van verhardingen, het aanleggen van (infiltratie) rioleringen, het aanbrengen van elementenverhardingen rond de Ruïnekerk en asfaltverhardingen in de Hoflaan en het plaatsen van inrichtingselementen.

Dit werk heeft grote invloed op de bereikbaarheid van de winkels, de horeca en Museum Kranenburgh in het centrum van Bergen. In nauw overleg met de gemeente is de planning opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het toeristenseizoen. Er is een verkeersplan opgesteld en er zijn per fase aparte  verkeersmaatregelen toegepast voor autoverkeer, fietsverkeer en overige weggebruikers. Met alle belanghebbenden is tijdig en duidelijk gecommuniceerd over de uit te voeren werkzaamheden.

Herinrichten Ruïnekerk en Hoflaan Grondwerk

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Het opbreken van elementenverhardingen   8.971 m2
 • Het opbreken  van asfaltverhardingen  4964 m2
 • Het opbreken van funderingen  3243 m2
 • Het verwijderen van bestaande rioolleidingen  507 m1
 • Het aanbrengen van IT riolering   388 m1
 • Het aanbrengen van HWA riolen 160 – 500 mm  881 m1
 • Het leveren en plaatsen van putten 33  stuks
 • Het aanbrengen van kolken  84 stuks
 • Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen 1219  m1
 • Het afwerken van zandbed  6.837 m2
 • Het aanbrengen van funderingslagen van hydraulisch steenmengsel  3.987 m2
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen  3.717 m1
 • Aanbrengen van elementenverhardingen 9.572 m2
 • Aanbrengen overige elementenverhardingen   m2
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen  851 ton
 • Het aanbrengen van een deklaag SMA  met  geluidsreducerend asfalt  dik 25 mm  126 ton

 

Bijzonderheden
In opdracht van de gemeente Bergen is het Centrumplan Bergen gerealiseerd. Het uitgevoerde werk betreft het volledig herinrichten van de openbare ruimte rondom de Ruïnekerk en de Hoflaan.

 

Het werk bestaat uit het opnemen van verhardingen, het aanleggen van (infiltratie) rioleringen, het aanbrengen van elementenverhardingen rond de Ruïnekerk en asfaltverhardingen in de Hoflaan en het plaatsen van inrichtingselementen.

Dit werk heeft grote invloed op de bereikbaarheid van de winkels, de horeca en Museum Kranenburgh in het centrum van Bergen. In nauw overleg met de gemeente is de planning opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het toeristenseizoen. Er is een verkeersplan opgesteld en er zijn per fase aparte  verkeersmaatregelen toegepast voor autoverkeer, fietsverkeer en overige weggebruikers. Met alle belanghebbenden is tijdig en duidelijk gecommuniceerd over de uit te voeren werkzaamheden.

 • Herinrichten Ruïnekerk en Hoflaan Grondwerk
 • Herinrichten Ruïnekerk en Hoflaan Grondwerk
 • Herinrichten Ruïnekerk en Hoflaan Grondwerk