Nieuws

Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
Asfaltschade door winterweer
De winter heeft op verschillende plekken zijn sporen achtergelaten. Ook op het wegdek. Door de vorstperioden is er versneld materiaalverlies van asfaltdeklagen ontstaan. Als de schade op een locatie ontstaat, dan gaat dit meestal versneld verder. Dit leidt in eerste instantie tot oneffenheden en later tot grotere schades aan het wegdek. Door losliggend asfaltmateriaal en de ontstane gaten in het wegdek kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan. Door het snel en adequaat uitvoeren van reparaties kan de omvang van de schadeplekken beperkt worden. Bovendien voorkomt dit onveilige situaties.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
In opdracht van de gemeente Bergen wordt door Aannemersbedrijf gebr. Min BV  de C.F. Zeilerboulevard gereconstrueerd. Voor het verwerken van het regenwater worden over een lengte van 800 meter infiltratiekratten verwerkt onder de weg. De verharding van de rijbaan, de parkeerstroken en trottoir wordt volledig vernieuwd. Om te genieten van een mooie zonsondergang wordt een duinbalkon aangelegd met FSC gecertificeerd  hout. Deze is straks toegankelijk vanaf de boulevard. In verband met verschillende vorstperioden is er vertraging opgelopen tijdens de uitvoering. Dit wordt gedeeltelijk weer ingehaald door langere werkdagen en door de inzet van extra personeel. De verwachting is dat het project medio april gereed is.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
De werkzaamheden ten behoeve van het centrumplan fase 1 in Bergen zijn gestart. Dit betreft de Dreef ter plaatse van het nieuwe winkel- en appartementencomplex naar de Prins Hendriklaan. De nodige omleidingsroutes zijn ingesteld. De verhardingen worden in fasen opgebroken en de rioleringen worden vernieuwd. Ook de nutsbedrijven maken tegelijk de nodige aanpassingen aan de kabels en leidingen. Als het ondergrondse werk gereed is worden de rijbanen en trottoirs weer teruggebracht. In het trottoir worden beplantingsvlakken gemaakt en bomen geplant. Ook komen er zitbanken en fietsstandaarden. De planning is dat de werkzaamheden van fase 1 eind juni 2013 gereed zijn.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
In het afgelopen najaar is de Heereweg in Schoorl gereconstrueerd. In goed overleg met de gemeente, de bewoners en de winkeliers is dit werk twee maal zo snel uitgevoerd als de tijd die er voor was gepland. De klus was geklaard in 3 maanden in plaats van 6, tot grote tevredenheid van alle belanghebbenden! De weersomstandigheden in december lieten het echter niet meer toe dat de asfaltdeklaag werd aangebracht. De resterende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf de tweede helft van mei. De asfaltrijbaan zal worden voorzien van rode fietsstroken aan weerszijden.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
Het nieuwe fietspad tussen de Admiraliteitsweg en de Schepenwijk is bijna gereed. De werkzaamheden zijn in het najaar gestart met het verwijderen van bomen en groen. Dit was nodig om het fietspad veilig en overzichtelijk te maken. Het nieuwe gedeelte van het fietspad is uitgevoerd met een asfaltverharding. Een nieuwe brug maakt de verbinding mogelijk naar de Schepenwijk. Ter plaatse van de brug is een houten damwandscherm geplaatst. Nadat de brug was gerealiseerd, werd het pad al direct in gebruik genomen door voetgangers. Inmiddels is de rode asfaltdeklaag aangebracht en ook de hekwerken die de afscheiding vormen met F.C. Medemblik.

Pagina's