Nieuws

Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
In het afgelopen najaar is de Heereweg in Schoorl gereconstrueerd. In goed overleg met de gemeente, de bewoners en de winkeliers is dit werk twee maal zo snel uitgevoerd als de tijd die er voor was gepland. De klus was geklaard in 3 maanden in plaats van 6, tot grote tevredenheid van alle belanghebbenden! De weersomstandigheden in december lieten het echter niet meer toe dat de asfaltdeklaag werd aangebracht. De resterende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf de tweede helft van mei. De asfaltrijbaan zal worden voorzien van rode fietsstroken aan weerszijden.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
Het nieuwe fietspad tussen de Admiraliteitsweg en de Schepenwijk is bijna gereed. De werkzaamheden zijn in het najaar gestart met het verwijderen van bomen en groen. Dit was nodig om het fietspad veilig en overzichtelijk te maken. Het nieuwe gedeelte van het fietspad is uitgevoerd met een asfaltverharding. Een nieuwe brug maakt de verbinding mogelijk naar de Schepenwijk. Ter plaatse van de brug is een houten damwandscherm geplaatst. Nadat de brug was gerealiseerd, werd het pad al direct in gebruik genomen door voetgangers. Inmiddels is de rode asfaltdeklaag aangebracht en ook de hekwerken die de afscheiding vormen met F.C. Medemblik.

Pagina's