Nieuws

Datum:
22-10-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
Vanaf 21 oktober gaat aannemersbedrijf Gebr. Min BV starten met de Reconstructie van de Nassaulaan te Bergen. De bestaande riolering wordt verwijderd en er komen twee nieuwe rioolstelsels voor in de plaats. Er komt een apart riool voor het afvalwater van gres, en er komt een apart riool voor het regenwater van kunststof en beton. Op verzoek van de bewoners komt er een apart voetpad aan de kant van het voormalig gemeentehuis. De Nassaulaan wordt een eenrichtingsweg en er worden extra langsparkeervakken gecreëerd. Ook wordt de Nassaulaan duurzaam-veilig ingericht met nieuwe bestrating en worden er enkele snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
Datum:
24-09-2013
Categorie:
Grondwerk, Nieuws, Specialismen
Zwembad Heersdiep Min Infra
Op vrijdag 20 september is op feestelijke wijze het nieuwe zwembadcomplex Het Heersdiep in Den Helder in gebruik genomen. Naast een recreatief bad en verschillende buitenbaden is een oefenbad gebouwd voor de Koninklijke Marine. Een uniek onderdeel hiervan is een duiktank met een doorsnede van maar liefst 13 meter en een hoogte van 14,5 meter.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
Asfaltschade door winterweer
De winter heeft op verschillende plekken zijn sporen achtergelaten. Ook op het wegdek. Door de vorstperioden is er versneld materiaalverlies van asfaltdeklagen ontstaan. Als de schade op een locatie ontstaat, dan gaat dit meestal versneld verder. Dit leidt in eerste instantie tot oneffenheden en later tot grotere schades aan het wegdek. Door losliggend asfaltmateriaal en de ontstane gaten in het wegdek kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan. Door het snel en adequaat uitvoeren van reparaties kan de omvang van de schadeplekken beperkt worden. Bovendien voorkomt dit onveilige situaties.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
In opdracht van de gemeente Bergen wordt door Aannemersbedrijf gebr. Min BV  de C.F. Zeilerboulevard gereconstrueerd. Voor het verwerken van het regenwater worden over een lengte van 800 meter infiltratiekratten verwerkt onder de weg. De verharding van de rijbaan, de parkeerstroken en trottoir wordt volledig vernieuwd. Om te genieten van een mooie zonsondergang wordt een duinbalkon aangelegd met FSC gecertificeerd  hout. Deze is straks toegankelijk vanaf de boulevard. In verband met verschillende vorstperioden is er vertraging opgelopen tijdens de uitvoering. Dit wordt gedeeltelijk weer ingehaald door langere werkdagen en door de inzet van extra personeel. De verwachting is dat het project medio april gereed is.
Datum:
25-03-2013
Categorie:
Nieuws
De werkzaamheden ten behoeve van het centrumplan fase 1 in Bergen zijn gestart. Dit betreft de Dreef ter plaatse van het nieuwe winkel- en appartementencomplex naar de Prins Hendriklaan. De nodige omleidingsroutes zijn ingesteld. De verhardingen worden in fasen opgebroken en de rioleringen worden vernieuwd. Ook de nutsbedrijven maken tegelijk de nodige aanpassingen aan de kabels en leidingen. Als het ondergrondse werk gereed is worden de rijbanen en trottoirs weer teruggebracht. In het trottoir worden beplantingsvlakken gemaakt en bomen geplant. Ook komen er zitbanken en fietsstandaarden. De planning is dat de werkzaamheden van fase 1 eind juni 2013 gereed zijn.

Pagina's