Nieuws

Datum:
31-05-2014
Categorie:
Nieuws
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV heeft onlangs de Financieel Gezond Award 2014 ontvangen van Graydon. Graydon is dé bedrijfsinformatie specialist in het internationale handelsverkeer en heeft een eigen en uitgebreide databank van 2 miljoen bedrijven. De informatie wordt permanent geactualiseerd. Het belangrijkste criterium voor het toekennen van de Award is de financiële gezondheid van het bedrijf. Het ontvangen van de Award betekent dat Aannemersbedrijf Gebr. Min BV tot de top 3% van de bedrijven in Nederland behoort. Aannemersbedrijf Gebr. Min BV heeft een gezonde financiële positie en is daarmee een betrouwbare partner om zaken mee te doen.
Datum:
08-04-2014
Categorie:
Verhardingen, Specialismen, Asfalteren
Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht
In het kader van het project De Maer heeft de gemeente Heemskerk een herinrichtingsplan opgesteld voor de prof. ten Doesschatestraat. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. heeft de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de firma Bruisschaart. De oude asfaltdeklaag van de rijbaan en van de toegangen naar de aanliggende hofjes is verwijderd waarna een aantal reparaties zijn uitgevoerd aan de onderliggende lagen. Door middel van hoogtemetingen zijn de nieuwe wegprofielen bepaald, op een zodanige wijze dat een goede afwatering is verkregen.
Datum:
03-04-2014
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Asfalteren
Reconstructie winkelcentrum De Hoef Alkmaar
In opdracht van Segesta Exploitatie B.V. wordt winkelcentrum De Hoef gereconstrueerd. Inmiddels is de vernieuwde Albert Heijn geopend, en hebben Apotheek De Hoef B.V. en Vishandel De Hoef een nieuw onderkomen gekregen. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. is verantwoordelijk voor de aanpassing van de infrastructuur op- en rond het terrein van het winkelcentrum. Om het aantal parkeerplaatsen te garanderen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd aan de van Ostadelaan. Via een tijdelijke oversteekplaats is het winkelcentrum goed bereikbaar.
Datum:
11-02-2014
Categorie:
Nieuws
Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. is al ruim 140 jaar actief in de infrastructuur. Wij hebben de opgave om ook de generaties die na ons komen niet op te zadelen met een belastende erfenis van ons denken en handelen. Dit schept verplichtingen. De beperking van CO2 uitstoot is hierbij een belangrijke opgave, waarvoor Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. reeds allerlei initiatieven en maatregelen heeft genomen. Zo zijn onlangs zijn drie elektrische personen auto’s in gebruik genomen, waarmee een belangrijke CO2 reductie wordt behaald. Onze inspanningen op het gebied van CO2 reductie zijn door TϋV langs de maatlat van de CO2 prestatieladder gelegd. En met goed resultaat: Wij ontvangen hiervoor het CO2-bewust certificaat niveau 3.
Datum:
12-12-2013
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Onderhoud, Asfalteren
Nieuwe grondzeef van aannemersbedrijf Gebr. Min
Met de nieuwe grondzeef van aannemersbedrijf Gebr. Min is met een goed resultaat grove puinmix gemaakt. De benodigde puinmix met de gewenste fractie en de juiste kwaliteit was voor het project niet verkrijgbaar. Daarom is besloten deze zelf te zeven zodat funderingsmateriaal met de juiste specificaties is verkregen.

Pagina's