Nieuws

Datum:
19-10-2015
Categorie:
Grondwerk, Nieuws, Riolering
Drie nieuwe graafmachines dragen in belangrijke mate bij aan de milieudoelstellingen van  Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.  Afgelopen week is een nieuwe Liebherr A 914 mobiele kraan  afgeleverd. Eerder dit jaar zijn graafmachines Wacker Neuson EZ38 en  type 803 aangeschaft.  De keuze voor de  Liebherr A 914 is ingegeven door de lage CO2 uitstoot zowel tijdens het rijden als tijdens graafwerkzaamheden. Investeren in milieuvriendelijke materieel is een onderdeel van het programma van Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. om de CO2 uitstoot te reduceren.
Datum:
17-08-2015
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Nieuws, Riolering
In de Kruidenbuurt in Bergen wordt door Aannemingsbedrijf Gebr. Min op dit moment het riool vervangen. Bijzonder is dat er straks geen kolken meer zichtbaar zijn in de wijk. Door het Bouwteam van de Kruidenbuurt is de innovatieve Aquaway Drainstop bedacht: Een opvangbak die onzichtbaar onder het straatwerk in een  waterbufferende fundering wordt aangebracht. De drainvoegen voeren het regenwater naar de fundering. Stijgt het water in de funderingslaag, dan stroomt het water in de overstortput. Bij daling van het waterniveau in de fundering stroomt geen water meer naar de afvoerbuis, maar infiltreert het in de bodem. De Aquaway Drainstop vraagt geen onderhoud. Wethouder Peter van Huissteden had de primeur om de eerste onzichtbare kolk in Nederland te plaatsen.
Datum:
28-04-2015
Categorie:
Verhardingen, Nieuws, Onderhoud, Riolering, Asfalteren
Na een grondige reconstructie van het Afvalbrengstation (ABS) in Schagen voldoet het terrein volledig aan de wensen en eisen van HVC. Het werk is aan Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. gegund na een aanbesteding, waarbij niet alleen de inschrijfprijs, maar ook het plan van aanpak, de omgevingsaspecten, duurzaamheid en milieuaspecten zijn meegewogen (EMVI). Het werk omvat onder andere het uitbreiden van het rangeerterrein voor containers. De verharding van dit terreingedeelte is opgebouwd uit verschillende asfaltlagen met een vloeistofdicht membraam. Hiervoor is een certificaat van vloeistofdichtheid afgegeven. Het terreinwater wordt afgevoerd via vloeistofdichte goten, kolken en putten. Het water wordt tevens voorgezuiverd voordat het in het gemeenteriool wordt geloosd.
Datum:
16-02-2015
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Onderhoud
In de eindfase van de werkzaamheden bij winkelcentrum De Hoef in Alkmaar is de mol eindelijk ontmaskerd.
Datum:
02-02-2015
Categorie:
Nieuws, Onderhoud
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV houdt deze winter weer een aantal bedrijventerreinen sneeuw- en ijsvrij. Dit doen we onder andere voor de locaties van Taqa Energy rond Alkmaar en Bergen. We beschikken over strooiwagens waarmee we ‘nat strooien’. Enkele uren voordat het gaat vriezen wordt een mengsel van zout en water (pekel) op het wegdek gesproeid, dat zich hier direct op hecht.

Pagina's