Terrein Hofjes in Schagen gereed voor nieuwbouw

Datum: 
29-02-2016
Categorie: 
Waterbouw
Grondwerk
Specialismen
Riolering

In opdracht van Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie wordt het terrein Hofjes aan de Hofstraat in Schagen gereed gemaakt voor de bouw van 19 sociale huurwoningen. Hiervoor zijn in 2015 drieëntwintig verouderde woningen gesloopt.
Inmiddels zijn alle oude verhardingen, bomen en lichtmasten verwijderd. Het nieuwe rioolstelsel is aangebracht en het grootste deel van het grondwerk is uitgevoerd. Ook is door Aannemersbedrijf Gebr. Min BV een bodemsanering uitgevoerd conform de BRL 7001.
Nieuwe beschoeiingen en houten damwanden sieren de waterkant langs de slotgracht. De uitstroombakken van de nieuwe hemelwaterafvoer zijn hierin opgenomen.
In de loop van de tweede helft van dit jaar is de bouwkundig aannemer grotendeels gereed met de bouw van de nieuwe woningen. Daarna zullen de nieuwe verhardingen worden aangebracht en wordt het terrein verder ingericht.