Regelbare putten voor Plan Oost in Schoorl

Datum: 
29-12-2016
Categorie: 
Verhardingen
Grondwerk
Riolering

In november 2015 zijn door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.  de herinrichtingswerkzaamheden in de wijk Plan Oost gestart.  Het gaat om het gebied tussen de Vuurdoornweg en Meidoornweg in Schoorl. Op dit moment wordt gewerkt in fase 3, en de verwachting is dat het werk in 2018 wordt opgeleverd.

De wijk is in 1960 ontwikkeld. De infrastructuur zoals riolering, wegen, trottoirs en verlichting stamt ook uit die tijd en is aan vervanging toe. Ook het openbare groen wordt opgeknapt en vervangen.  Daarnaast wordt het parkeren beter ingericht. De herinrichtingsplannen zijn in samenspraak met een groot aantal bewoners tot stand gekomen. Uitgangspunt is dat de plantsoenen hun identiteit behouden en dat het groene karakter van de wijk wordt behouden.

Uniek drainagesysteem
In de wijk worden parallel drie rioolleidingen aangelegd: Een vuilwaterriool, een regenwaterriool en een drainageriool. Door middel van een uniek systeem van regelbare putten in het drainageriool kan het grondwaterniveau in de wijk worden gereguleerd. Met de regelbare putten wordt het grondwaterniveau in 5 panden verdeeld. Dit is nodig omdat de hoogte van het maaiveld vanaf het duin naar de polder verloopt. De bestaande grondwateroverlast onder de woningen zal met dit systeem worden verholpen. Tevens wordt ervoor gezorgd dat het grondwater voldoende niveau behoudt voor de bomen en het openbaar groen.

In totaal wordt 12 km hoofdriool aangelegd en worden 450 inspectieputten geplaatst. Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond en de resultaten zijn tot nu toe positief. De bewoners zijn ook zeer tevreden met de nieuwe uitstraling die de wijk krijgt.