Reconstructie winkelcentrum De Hoef

Datum: 
03-04-2014
Categorie: 
Verhardingen
Grondwerk
Asfalteren

In opdracht van Segesta Exploitatie B.V. wordt winkelcentrum De Hoef gereconstrueerd. Inmiddels is de vernieuwde Albert Heijn geopend, en hebben Apotheek De Hoef B.V. en Vishandel De Hoef een nieuw onderkomen gekregen. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. is verantwoordelijk voor de aanpassing van de infrastructuur op- en rond het terrein van het winkelcentrum.
Om het aantal parkeerplaatsen te garanderen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd aan de van Ostadelaan. Via een tijdelijke oversteekplaats is het winkelcentrum goed bereikbaar.

De nieuwe bestrating langs de Albert Heijn, de viswinkel en apotheek is inmiddels gereed. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vernieuwen en uitbreiden van de bestaande parkeerplaats. Dit wordt in twee fasen uitgevoerd om de benodigde parkeercapaciteit te waarborgen. Het terrein, dat verdiept was aangelegd, wordt opgehoogd en voorzien van een nieuwe riolering. Er worden nieuwe bestratingsmaterialen toegepast en nieuwe lichtmasten geplaatst. In het najaar zullen nieuwe bomen en hagen worden geplant waarmee het gebied een mooie uitstraling krijgt.
Het eerste deel van de parkeerplaats wordt op 11 april opgeleverd en in gebruik genomen. Aansluitend zal de tweede fase van het parkeerterrein worden vernieuwd.

Reconstructie winkelcentrum De Hoef Alkmaar
Reconstructie winkelcentrum De Hoef Alkmaar
Reconstructie winkelcentrum De Hoef Alkmaar
Reconstructie winkelcentrum De Hoef Alkmaar