Reconstructie Plan Mooy in uitvoering

Datum: 
08-03-2017
Categorie: 
Verhardingen
Grondwerk
Riolering
Asfalteren

Plan Mooy in Egmond-Binnen (Huisweid en Samenweid) wordt dit voorjaar gereconstrueerd waarbij de riolering en het asfalt worden vervangen en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht.

Begin maart zijn de werkzaamheden door Aannemersbedrijf Gebr. Min gestart. Bij de Vennewaterseweg is een aansluiting gemaakt op een bestaande put. Vanaf dit punt wordt ruim 800 meter hoofdriool aangelegd waarbij ook alle leidingen naar de woningen en de kolken worden vervangen.

Na het aanbrengen van funderingen zal ruim 4000 m2 verhardingen worden aangebracht. Hiervoor worden allemaal nieuwe materialen toegepast.

Tijdens de voorbereidingsfase heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met de stuurgroep, waarin een vertegenwoordiging van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen is afgevaardigd. De stuurgroep heeft veel aandacht besteed aan de wensen m.b.t. de vernieuwing van het groen, het bomenbestand, het aantal parkeerplaatsen, onveilige situaties m.b.t. spelende kinderen en het herinrichten van de speelplek.

Tijdens een inloopavond zijn de plannen gepresenteerd aan de bewoners. De voorzitter werkgroep Openbare Ruimte noemde dit een voorbeeld van een succesvol project met burgerparticipatie.