Nieuwe kampeerplekken voor camping Geversduin

Datum: 
05-07-2014
Categorie: 
Nieuws

In opdracht van de Kennemerduincampings is op het terrein van camping Geversduin door Aannemersbedrijf Gebr. Min BV een nieuw terreingedeelte ingericht tot kampeerplekken. Op tijd  voor het begin van het kampeerseizoen is de camping is hierdoor uitgebreid met ongeveer 35 kampeerplaatsen. Het kampeerterrein ligt midden in het noordhollands duinreservaat.

Voor de realisatie van de kampeerplekken zijn selectief een aantal bomen gerooid en is onderbegroeiing verwijderd. Ter plaatse van de nieuwe kampeerplekken is de grond geëgaliseerd, en de vrijkomende grond is elders in het terrein verwerkt. Voor de nieuwe wegen en paden zijn cunetten ontgraven en is korrelmix en schelpen verwerkt. Tenslotte is er ruim 2 kilometer elektra kabel aangebracht voor de stroomvoorziening en er zijn watertappunten gerealiseerd.

Voordat het terrein kon worden ingericht is een oude grondwal verwijderd. Deze was opgehoogd met zand, puin en met bodemvreemde materialen. De vrijkomende materialen zijn selectief ontgraven en uitgezeefd, en zoveel mogelijk hergebruikt op het terrein. De overtollige- en niet bruikbare materialen zijn afgevoerd.