Kruidenbuurt feestelijk opgeleverd

Datum: 
25-10-2016
Categorie: 
Verhardingen
Nieuws
Asfalteren

Op 9 september is het werk in de Kruidenbuurt in Bergen feestelijk opgeleverd. In twee jaar tijd is de buurt heringericht en voorzien van nieuwe riolering,  verharding en groeninrichting. Bijzonder is dat in de wijk geen afwateringskolken zijn te vinden. Het regenwater infiltreert via de waterdoorlatende Drainvoeg®  in de ondergrond. Door middel van een speciale opbouw van de fundering, die tevens fungeert als buffer, wordt het regenwater afgevoerd naar de ondergrond. De Kruidenbuurt is de eerste wijk in Nederland waarbij de Drainvoeg® op deze grote schaal is toegepast.

De Kruidenbuurt is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw gebouwd. Veel bewoners wonen er vanaf het eerste uur en dit schept een grote onderlinge verbondenheid. Dit was ook te merken tijdens de feestelijke oplevering waar de buurtbewoners in grote getale waren opgekomen. De oplevering werd opgeluisterd door een heuse straatrace met oude brommers. Met prachtige exemplaren die tijdens de aanleg van de Kruidenbuurt de bouwwegen na werktijd onveilig maakten!

Vertegenwoordigers van de wijkvereniging Kruidenbuurt spraken lovende woorden over de uitvoering van het werk en de behulpzaamheid van het personeel van aannemersbedrijf Gebr. Min. Wethouder Peter van Huissteden en projectleider Ilse Vegt van de gemeente Bergen hebben met het werpen van de eerste ballen de nieuwe jeu-de boules-baan in gebruik genomen.