Centrumplan Fase 1 Bergen gestart

Datum: 
25-03-2013
Categorie: 
Nieuws

De werkzaamheden ten behoeve van het centrumplan fase 1 in Bergen zijn gestart. Dit betreft de Dreef ter plaatse van het nieuwe winkel- en appartementencomplex naar de Prins Hendriklaan. De nodige omleidingsroutes zijn ingesteld. De verhardingen worden in fasen opgebroken en de rioleringen worden vernieuwd. Ook de nutsbedrijven maken tegelijk de nodige aanpassingen aan de kabels en leidingen. Als het ondergrondse werk gereed is worden de rijbanen en trottoirs weer teruggebracht. In het trottoir worden beplantingsvlakken gemaakt en bomen geplant. Ook komen er zitbanken en fietsstandaarden.

De planning is dat de werkzaamheden van fase 1 eind juni 2013 gereed zijn.