Afvalbrengstation HVC Schagen krijgt vloeistofdichte verharding

Datum: 
28-04-2015
Categorie: 
Verhardingen
Nieuws
Onderhoud
Riolering
Asfalteren

Na een grondige reconstructie van het Afvalbrengstation (ABS) in Schagen voldoet het terrein volledig aan de wensen en eisen van HVC. Het werk is aan Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. gegund na een aanbesteding, waarbij niet alleen de inschrijfprijs, maar ook het plan van aanpak, de omgevingsaspecten, duurzaamheid en milieuaspecten zijn meegewogen (EMVI). Het werk omvat onder andere het uitbreiden van het rangeerterrein voor containers. De verharding van dit terreingedeelte is opgebouwd uit verschillende asfaltlagen met een vloeistofdicht membraam. Hiervoor is een certificaat van vloeistofdichtheid afgegeven. Het terreinwater wordt afgevoerd via vloeistofdichte goten, kolken en putten. Het water wordt tevens voorgezuiverd voordat het in het gemeenteriool wordt geloosd. Hiervoor is door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. een grote lamellen afscheider met een piekbelasting van 50 liter/ seconde en een slibvangput met een inhoud van 7100 liter geplaatst. Het aantal voertuigbewegingen wordt geregistreerd met het nieuwe draadloos voertuigtelsysteem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen personenauto’s met- en zonder aanhanger en vrachtauto’s. Vanaf elke computer heeft HVC nu een goed inzicht in de voertuigbewegingen op het terrein.