Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht

Datum: 
08-04-2014
Categorie: 
Verhardingen
Specialismen
Asfalteren

In het kader van het project De Maer heeft de gemeente Heemskerk een herinrichtingsplan opgesteld voor de prof. ten Doesschatestraat. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. heeft de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de firma Bruisschaart.
De oude asfaltdeklaag van de rijbaan en van de toegangen naar de aanliggende hofjes is verwijderd waarna een aantal reparaties zijn uitgevoerd aan de onderliggende lagen. Door middel van hoogtemetingen zijn de nieuwe wegprofielen bepaald, op een zodanige wijze dat een goede afwatering is verkregen.
Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken is de nieuwe asfaltdeklaag op 3 april in één dag aangebracht. Als verharding is gekozen voor steenmastiek asfalt. Dit asfalttype geeft geen spoorvorming en enige geluidsreductie.
De rijbaan voor autoverkeer en de rode fietsstroken aan weerskanten, totaal ruim 4.200 m², zijn bovendien in één werkgang gerealiseerd. Hiervoor zijn twee asfaltverwerkingsmachines en twee asfaltwalsen ingezet. Behalve tijdwinst levert deze methode ook een betere kwaliteit op. Omdat zowel het zwarte asfalt als het rode asfalt “warm tegen warm” wordt aangebracht en wordt verdicht door middel van het walsen, ontstaat een zeer goede hechting tussen de drie asfaltstroken.

Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht
Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht
Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht
Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht