Asfaltonderhoud

Wij zijn specialist op het gebied van asfaltonderhoud. Door opgebouwde ervaring en vakkennis bieden wij duurzame oplossingen. Wij beoordelen de situatie, de verkeersintensiteit, de veiligheid en de (rest-)levensduur van de bestaande constructie, zoals de aanwezige ondergrond, fundering en verharding. Op basis hiervan kunnen wij een advies geven over de economisch meest voordelige oplossing. Met relatief beperkte middelen kan de economische levensduur vaak aanzienlijk worden verlengd.

Reparatie methoden die wij kunnen toepassen zijn:

  • Het vullen van scheuren met bitumen (warm of koud)
  • Het repareren van gaten in het wegdek
  • Het aanbrengen van een slijtlaag
  • Het toepassen van een emulsiebehandeling of slembehandeling
  • Het uitvoeren van een reparatie door middel van bakfrezen en aanbrengen van een inlage
  • Het aanbrengen van een versterkingslaag met asfaltwapening
  • Het aanbrengen van een dunne deklaag
  • Het uitvoeren van een (plaatselijke) reconstructie