Nieuws

Datum:
09-06-2021
Categorie:
Verhardingen, Asfalteren
Dieplader-nieuw-2021-min-infra
Voor gemeenten, bedrijven, recreatieparken en particulieren legt Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. dit voorjaar weer veel nieuwe asfaltwegen en -paden aan. Van een oprit tot een compleet bedrijventerrein. Tevens vervangen wij asfalt deklagen en voeren asfaltreparaties uit. Vanuit onze ervaring kunnen wij de opdrachtgever hierin ook advies geven. In combinatie met de asfaltwerkzaamheden wordt vaak gelijk de afwatering en riolering aangepast. Het aanliggende straatwerk brengen wij vooraf of direct na het asfalteren op de juiste hoogte aan.
Datum:
07-06-2021
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering
Min-Infra-Grondwerk-Riolering
In mei zijn de werkzaamheden aan de Troelstraweg in Egmond aan Zee afgerond. In de straat is het oude riool vervangen door een compleet nieuw rioolstelsel. Tevens zijn alle hemelwater afvoeren in de tuinen afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe infiltratieriool. Om vervuiling van het infiltratieriool te voorkomen zijn een aantal Drainwell putten geplaatst. De graafwerkzaamheden werden onder toeziend oog van archeologen uitgevoerd, omdat er kans was op interessante vondsten. Helaas bleef het bij het aantreffen van een enkele oude wastobbe.
Datum:
06-05-2021
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Riolering, Asfalteren
Shovel-Wals-Min-Infra
In opdracht van Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. wordt door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. het bedrijventerrein Zevenhuis fase 1C bouwrijp gemaakt. Het eerste deel van het werk wordt voor de zomer uitgevoerd en bestaat voornamelijk uit grondwerk, het aanbrengen van zand en een drainagesysteem. Met behulp van het GPS machinemodel worden nauwkeurig alle cunetten en sloten gegraven. In verschillende ophoogslagen wordt 27.000 m3 zand opgebracht ter plaatse van de toekomstige wegen. Door middel van de aangebrachte verticale drainage (128 kilometer) en horizontale drainage wordt het zettingsproces versneld.
Datum:
06-04-2021
Categorie:
Verhardingen, Asfalteren
Min-Infra-aan-het-werk
De winter heeft op verschillende plekken zijn sporen achtergelaten. Door de vorstperiode is er versneld materiaalverlies van asfaltdeklagen ontstaan. Als dit proces op een locatie ontstaat, dan breidt zich dat meestal snel uit. Dit leidt in eerste instantie tot oneffenheden en later tot grotere schades aan het wegdek. Door losliggend asfaltmateriaal en de ontstane gaten in het wegdek kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan.
Datum:
02-03-2021
Categorie:
Verhardingen, Riolering, Asfalteren
Min-Infra-Bestrating-woonwijk
De Oude Bergerweg in Bergen is op de schop. Er wordt ruim 700 meter hoofdriool vernieuwd en ook wordt 2 kilometer aan huisaansluitingen vervangen. Afwateringskolken komen er nier meer. Regenwater wordt via drainvilt van de firma Drainvast in de bestrating afgevoerd naar de ondergrond. De oude vrijkomende straatbakstenen worden hergebruikt, zodat er weer een fraai straatbeeld ontstaat. De Bergerweg is tevens voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Vanwege de dagelijkse verkeersintensiteit is dit in nachtelijke uren uitgevoerd.

Pagina's